Sandėlių valdymas leidžia minimizuoti įšaldytas apyvartines lėšas, užtikrinti užsakymų įvykdymą laiku. Šiuolaikinių technologijų (mobilūs įrenginiai, brūkšniniai kodai (bar), RFID) panaudojimas leidžia daug greičiau atlikti reikalingas operacijas sandėlyje, sumažinti informacijos įvedimo laiką, palengvinti atsargų valdymą. Sandėlių valdymas apima visų duomenų, susijusių su atsargų judėjimu, fiksavimą, lydinčių dokumentų įvedimą ir saugojimą.


Sandėlio valdymo funkcionalumas
 • sandėlių tipų nustatymas;
 • sandėlio apskaita (sandėlio apskaitos programa);
 • atsargos procento valdymas;
 • nepanaudoto kiekio grąžinimas į sandėlį iš gamybos;
 • žaliavų kortelių vedimas ir valdymas;
 • užsakymų iš tiekėjų valdymas;
 • pirkimo dokumentų įvedimas;
 • žaliavų judėjimo iki gamybos sekimas;
 • žaliavų rezervavimas gamybos užsakymams;
 • brūkšninių kodų (bar) priskyrimas supakuotai produkcijai;
 • gatavos produkcijos pajamavimas sandėlyje;
 • pardavimo dokumentų išrašymas;
 • parduotos produkcijos automatinis nurašymas iš produkcijos sandėlio (sandėlio valdymo programa);
 • žaliavų, produkcijos judėjimai vidiniuose padaliniuose (sandėliuose, sandėlio programa), vidiniai perdavimo dokumentai;
 • sandėlio likučių peržiūra ir inventorizacija.