Gamybos valdymo sistema Terra ERP apima visus verslo procesus, vykstančius gamybinėje įmonėje, pradedant klientų užklausa arba užsakymu, pasiūlymo rengimu, baigiant pagamintos produkcijos atkrovimu ir išvežimu klientui. Terra ERP sistema yra vientisas gamybos valdymo sprendimas, nepaliekantis trūkio taškų (visa reikalinga informacija įvedama vieną kartą) ir apjungiantis ne tik visus verslo procesus, bet ir įmonėje naudojamą buhalterinę apskaitą ar kitą specializuotą programinę įrangą. Terra ERP gamybos valdymas tinka tiek diskretinę (vienetinė arba individuali), tiek srautinę gamybą vykdančioje įmonėje, tiek įmonėms, dirbančioms pagal klientų užsakymus ar gaminančioms pagal užsibrėžtą planą (į sandėlį). Gamybiniai procesai gali vykti nuosekliai arba lygiagrečiai, gali būti kombinuoti (dalis procesų vyksta nuosekliai, dalis lygiagrečiai) procesai – Terra ERP bus naudinga bet kuriuo atveju. Sprendimas gali būti naudojamas nepriklausomai nuo įmonės dydžio ar gamybinės veiklos srities, visada yra pritaikomas prie konkrečios įmonės poreikių ir keliamų reikalavimų. Terra ERP gamybos planavimas ir valdymas sukurtas taikomosios programos pagrindu, sprendimo atnaujinimai ar papildymai atliekami nuotoliniu būdu, naudojant šiuolaikines technologijas. Gamybos valdymo sistema Terra ERP yra daugiavaliutinė, galima pasirinkti norimos valiutos operacijas.