Gamybos rezultatai, jų vedimas realiu laiku suteikia daug pridėtinės vertės įmonei: leidžia daug tiksliau planuoti gamybą, operatyviai koreguoti gamybos planus ir reaguoti į trikdžius gamyboje, sekti ir valdyti gamybos efektyvumą. Terra ERP sprendime naudojami mobilūs įrengimai užduočių gavimui, rezultatų fiksavimui, jie taip pat gali būti panaudojami vidinei komunikacijai, kokybės valdymui, darbuotojų apmokymui ir motyvavimui. Gamybos rezultatų vedimas realiu laiku leidžia automatiškai keisti gamybos užsakymo būseną, jei tai aktualu, galima informuoti klientą. Taip pat sumažėja rankinio darbo, dalis duomenų įvedami automatiškai. Gamybos rezultatų vedimas realiu laiku padeda kelti gamybos našumą, stebint realią užduočių atlikimo trukmę, gaunamus rezultatus, kokybę, esamus svyravimus.

Kaip ir bet kuris gamybos procesas, gaminys taip pat privalo būti aprašytas, norint atitikti kliento pateiktą užsakymą. Kiekvienam gaminiui aprašyti skirti įrankiai padeda sumažinti užduočių kiekį, o aprašyta gaminio informacija ir gamybos šablonai randami sistemoje, padės užtikrinti teisingą produkcijos gamybą. Gaminio valdymui sukurtas funkcionalumas atlieka reikiamus skaičiavimus, taip palengvinant savikainos planavimą, reikiamų etapų kiekį ir gaminiui pagaminti priskirtus darbus, įrenginius, darbuotojus ir pan.


Gamybos rezultatų valdymo funkcionalumas
  • gamybos užduočių pateikimas ir rezultatų vedimas, naudojant mobilius įrenginius;
  • planšetinių kompiuterių, duomenų kaupiklių panaudojimas gamybos rezultatų fiksavimui, situacijos gamyboje stebėjimui ir valdymui realiu laiku;
  • užduočių į mobilius įrenginius pateikimas;
  • išlaidų priskyrimas gaminio savikainai;
  • dalis duomenų įvedami automatiškai;
  • fiksuojant rezultatus galimybė įvesti papildomą informaciją;
  • reikalingų rezultatų sutartu formatu pateikimas cechuose;
  • plano atvaizdavimas lentelėje;
  • gaminio žaliavų vieta sandėlyje;
  • gaminio savikainos skaičiavimas.