Kokybės valdymas yra neatsiejama verslo procesų dalis gamybinę veiklą vykdančioje įmonėje. Kokybės valdymas apima informaciją apie vidinį ir išorinį broką, neatitiktis, dokumentaciją, statistiką. Kokybės valdymui palengvinti gali būti naudojama įvairios sistemos (ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 ir pan).


Kokybės valdymo funkcionalumas
  • išorinis ir vidinis brokas, jo valdymas ir klasifikavimas;
  • broko fiksavimas pagal apibrėžtus kriterijus;
  • galima analizuoti broko priežastis, kaupiama broko istorija;
  • galimas pretenzijų ir pagyrimų valdymas;
  • neatitikčių (broko) fiksavimas iš operatoriaus programos;
  • su neatitiktimis (broku) susijusių darbuotojų, tiekėjų, informacijos valdymas;
  • neatitikčių (broko) peržiūra pagal žaliavas ir akto spausdinimas.