Terra ERP pardavimo užsakymų modulis skirtas patvirtinti klientui siųstą pasiūlymą. Informacija perduodama į pardavimus, nes patvirtinus pasiūlymą, jis tampa realiu kliento užsakymu. Pardavimo užsakymo kortelėje atvaizduojama informacija, pagal kurią bus siunčiama informacija į gamybą, dažniausiai tai būna suderinama su klientu ir jam gali būti siunčiama tiesiogiai iš sistemos.

Priimtinas klientui pasiūlymas tampa pardavimo užsakymu. Pardavimo užsakymas virsta gamybos užsakymu ir paleidžiamas į gamybą. Pardavimo užsakymas apima visą informaciją, reikalingą užsakymui valdyti per visą vykdymo laiką.
Užsakymo valdymo informacija matoma sistemoje, ją taip pat gali matyti atsakingas asmuo, bei priskirti darbuotojai pagal pareigas ar jiems skirtas užduotis. Pagal sukurtą pardavimo užsakymą planuojamos ir žaliavos sandėlyje, vyksta jų rezervacija, patvirtinus perdavimas į gamybą. 

Pardavimo užsakymų sekimui sistema sukurta taip, kad padėtų lengviau rasti reikiamus dokumentus, visą užsakymo informaciją, jo eigą. Sistema veikia realiu laiku, todėl iškart matomi užsakymo pokyčiai, gamybos būsenos pasikeitimas, darbuotojų atlikti darbai, kurie buvo priskirti. 

Terra ERP gamybos valdymo sistema padeda vartotojui rasti reikiamus užsakymus, tam sukurti paieškos filtrai, kurie palengvina paiešką, bei padeda filtruoti tik reikiamus įrašus sistemoje. Sistema sukurta teisingam informacijos perdavimui ir procesų aprašymui, todėl išrašant sąskaitas, kurios paremtos klientui siųstu pasiūlymu, bus išvengiama klaidų.


Pardavimo užsakymų valdymo funkcionalumas
  • sukuriamas pasiūlymas klientui;
  • pasiūlymo bendrinės informacijos įvedimas;
  • klientų ir tiekėjų informacijos valdymas pasiūlyme;
  • žaliavų rezervacija sandėlyje;
  • pasiūlymo valdymas;
  • užsakymų eigos, datų, atlikusio darbuotojo ir stadijos sekimas.